آلبرت انیشتین


هیچ وقت چیزی رو خوب نمیفهمی مگر اینکه بتونی به مادربزرگت توضیحش بدی !
دسته ها : سخنان بزرگان
دوشنبه هفتم 11 1387
X